JAK ROZPOZNAĆ ŻYDA I ŻYDÓWKĘ? Cz. II

JAK ROZPOZNAĆ ŻYDA I ŻYDÓWKĘ?  Cz. II
ePub czas dodania: 2015:05:03 06:59 komentarzy 0
Żydzi do Izraela!
VI. Metody działania:
Od ponad 2000 lat żydów cechuje konsekwencja i niezmienność celu polityki, Zawsze są zorganizowani hierarchicznie. W danym państwie istnieje jeden zakonspirowany ośrodek kierowniczy (Kahał), którego polecenia są dla nich swięte. Kahały krajowe zaś otrzymują wytyczne od tajnego światowego rzadu żydowskiego, czyli Sanhedrynu. Obecnie Sanhedryn nie nosi nazwy Wielkiego Sanhedrynu, lecz nazwę – "Powstający Sanhedryn". Od 2005 r. jego przewodniczącym jest Rabbi Adin Even-Israel (nazwisko europejskie - Rabbi Adin Steinzaltz).
1. Żydzi stosują zasadę "cel uświęca środki". Najwięksi znani w historii zbrodniarze, mordercy, zdrajcy byli w ogromnej większości żydami.
2. Bez wahania przechodzą na przeciwstawne pozycje ideowe. Komuniści zmieniają się w demokratów lub neo-konserwatystów, socjalisci w narodowych katolików, walczący ateiści - w "przyjaciół" Pana Boga. Liczy się bowiem tylko interes żydowski, wszystko inne jest w zasadzie bez znaczenia i bez lojalność, zasady, przyjaźń, wierność. Nazwy partii są bez znaczenia, dobre dla gojów.
3. Żydzi wszędzie pchają się na "doradców" lub "konsultantów". Jest to skuteczna metoda sprawowania faktycznej władzy bez ponoszenia odpowiedzialności. Świetnym przykładem jest historia "Solidarności".
4. Żydowskie kobiety podstawiają sie na żony lub kochanki ludziom, ktorzy wybijają się ponad przeciętność. Gdyby Goj pozostał wierny swemu narodowi, żydówka będzie najlepszym donosicielem do Kahału. Przyklady: Gomułka, Herbert, Jaruzelski, Bill Clinton, Monika Lewińska, Sikorski, Komorowski.
5. Żydzi osłabiają morale narodu. Pod osłoną haseł "humanizmu", "postępu", "tolerancji", akcji charytatywnych (Owsiak!), szerzą pornografię, pijaństwo i rozwiązłość (Kwaśniewski, Kuroń, Geremek, Mazowiecki, Michnik, Miler, Urban, Glemp, Życiński, Izabela Sierakowska).
6 Dążą do podporządkowania sobie wszystkiego w danym państwie, obojętne czy w godziwy, czy w skrajnie niegodziwy sposób. Byleby posuwało sprawę żydowską do przodu.
Główne uderzenia kierują na newralgiczne ośrodki wpływu w sferze duchowej: media, uniwersytety, kościół. Nie rezygnują oczywiście ze sfery materialnej: bankowość, sądownictwo, gospodarka, tajne służby. Działania te prowadzone są zawsze w największej tajemnicy przed tubylcami, w sposób planowy i długookresowy. Żydzi likwidują również fizycznie jednostki wybitne i szlachetne - np.masowe mordy AK-owców, NZS-owców, patriotycznych księży, działaczy Solidarności, czy tzw. morderstwa sądowe.
7. Żydzi psują system prawny narodu, tworząc jego karykaturę. Takim "nowym" systemem osączają naród, który męczy się w nim, jak ryba wyjęta z wody. Prawo staje się niemoralne: zaczyna chronić przestępcę, a prześladować zwykłych obywateli. "Troska" o więźniów, zniesienie kary śmierci, łagodne wyroki - wszystko to pojawia się z inicjatywy żydowskiej, odziane w sztandary "humanitaryzmu" (Zoll).
8 Żydzi wprowadzają zamęt w państwie przez wymyślanie i nachalne lansowanie destrukcyjnych ideologii. Robią to żydowscy "naukowcy" na uniwersytetach, robią to w ich ślad żydowscy politycy i dziennikarze. Komunizm wymyslił żyd Marks.
9. Żydzi bezustannie "reformują" wszystko, paralizując w ten sposób normalne funkcjonowanie państwa. Uniemożliwia to akumulację doświadczeń i naturalne wyłanianie się kompetęntnych elit.
10. Uprzedzają rodzące się dążenia narodu i natychmiast wskakują "na czoło pochodu", przejmując dowodzenie (np. Solidarność, AWS, ZChN, III RP, Neokatechumenat w kościele, itp.).
11. Żydzi zakładają dziesiątki najrozmaitszych partii politycznych (w tym jawnie antysemickie) i prowadząc między sobą walkę na niby doprowadzają do chaosu w państwie.
12. Udają patriotów i przenikają do każdej organizacji. Gdyby którejś udało się pozostać wolnej od żydów, będą ją zwalczać z najwiekszą zaciekłością (np. Breivik).
13 Jeśli żyd nie może w polemice sprostać swemu oponentowi - bez ceregieli przejdzie do wyzwisk, obrzucania błotem i oszczerstw. Polakom obca jest polemika oparta na inwektywach, choć pod wpływem panoszącej się cywilizacji żydowskiej coraz częściej i oni do niej się uciekają. Należy wyraźnie podkreślić, iż jest to czysto żydowski sposób prowadzenia dyskusji.
14. Żydzi zawsze stoją na czele "postępu" i walki z "zacofaniem". Skuteczną bronią w ich rękach jest "sztuka": np. opluwanie chrześcijan i wybielanie żydów w filmach, książkach i przedstawieniach teatralnych, fałszowanie prawdy historycznej itd.
15. Żydowscy artyści propagują rzeczy obrzydliwe (Anda Rottenberg, propagatorka dzieła pt. "Kloaka"), wyśmiewają tradycje narodowe (Olga Lipinska) i wulgaryzują jezyk. Przy każdej możliwej okazji atakują Kosciół Katolicki (np. profanowanie krzyża = Dorota Nieznalska).
16 Żydzi prowadzą akcje antysemickie. W razie braku antysemitów sami odgrywają ich role (np. żydzi sami robią antysemickie napisy na murach, sami "podpalili" synagoge w Warszawie, sami niszczyli żydowskie nagrobki) - bądź też celowo prowokują do wystąpień antyżydowskich.
Jest to żelazny punkt ich repertuaru, który daje im wiele korzyści.
W klimacie stworzonym przez żydowskich prowokatorów nawet rzeczowa krytyka antypolskich działań żydów staje się "endemicznym antysemityzmem", "ksenofobia", "rasizmem" itp. Owocem tego jest, iż żydzi są nietykalni.
17. Udając "polskich patriotów" żydzi często "walczą" z innymi żydami, ale tak by, broń Boże, nie zrobić im żadnej krzywdy, zaś walką kierują tak, by nie dotknać istoty problemu. Czyli wpuszczają naiwnych w maliny lub wybierają tzw. "temat zastępczy".
18. Od samego początku chrześcijaństwo jest dla żydów największym, najbardziej znienawidzonym wrogiem. Prowadzą nieustępliwą walkę z Kościołem Katolickim. Inicjują powstawanie najróżniejszych sekt pseudo-chrześcijanskich w celu osłabienia Kościoła. Oczerniają księży, wyśmiewają zasady wiary (Urban, Olga Lipinska). Rozbijają od środka środowiska katolickie ("Znak", "Więź", "Tygodnik Powszechny"), lansując wersję "katolicyzmu otwartego" lub "neokatechumenat" (Turnau, ks. Musiał, ks. Czajkowski, bp. Pieronek, bp. Dziwisz). Wyciągają na swiatło dzienne jednostkowe przykłady zdemoralizowanych księży i robią z nich aferę na cały świat. Obwiniają chrześcijaństwo za holokaust. Zakonspirowani żydzi w sutannach wmawiają w Katolików poczucie winy wobec żydów.

 

VII. Żydowskie akcje dezinformacyjne:

Żydzi, jak to bez trudu można naocznie stwierdzić, popadają we wściekłość, gdy ktoś wyjawia ich prawdziwe nazwisko, odkrywa ich prawdziwe zamiary, przejrzy ich podwójną grę. I po tym właśnie najlatwiej jest ich poznać. Po odruchu robaka, który - gdy ktoś podniesie kamień, pod jakim siedzi - zaczyna się wić i gwałtownie szukać kryjówki.
Przede wszystkim jednak żydzi starają się, aby ich prawdziwe cele byly nieznane Gojom i doszli w tej sztuce maskowania się do dużej biegłości.
1. Żydzi bardzo często udają Polaków, przybierając sobie, niekiedy bardzo piękne, polskie nazwiska (czasami jednak zawodzi ich wyczucie językowe i powstają różne potworki, jak n.p. Kloakowski.
W roli "Polaków" usiłują bagatelizować kwestię żydowską. Tych, którzy o niej mówią, okrzykują antysemitami, ksenofobami, faszystami, nazistami, oszołomami itp.
2. Usiłują mącić gojom w głowie przez sztuczne rozróżnianie między żydem - czlonkiem plemienia lub rasy środkowego wschodu , a żydem - członkiem wspólnoty religijnej.
3. Żydzi nienawidzą "Protokołów Medrców Syjonu" i za wszelką cenę usilują je zdezawuować, uczynić z nich jakieś olbrzymie antyżydowskie fałszerstwo. Żaden żyd nie przyzna, że "Protokóły" są prawdziwe. Po stosunku danego człowieka do "Protokłów" można z dużą trafnością osadzić, czy jest żydem, nawet pozornie zasymilowanym. Daj Boże, aby wszystkie "fałszywki" tak wiernie opisywały żydowską mentalność oraz żydowskie cele i metody, jak czynią to "Protokóły".
4. Żydzi zaciekle zwalczają tzw. spiskową teorię dziejów, próbują ją wszędzie ośmieszać.
5. Żydzi wyśmiewają albo nazywają rasizmem, gdy ktoś domaga się ujawnienia przynależności narodowej. Podczas fali wielkiej imigracji do USA wszystkie nacje mialy wpisywaną taką przynależność, niekiedy bardzo drobiazgową (np. Górny Morawianin). Tylko żydzi zawzięcie walczyli o to, by nigdy nie podawać narodowości żydowskiej, lecz np. polską, niemiecką, czyli kraju, w którym mieszkali.
6. Żydzi, udając Polaków, przejaskrawiają niekiedy aż poza granicę absurdu negatywne opinie o żydach. W ten sposób ośmieszają tę opinie oraz osoby, które dopatrywałyby się w nich sensu - zarazem podważając wiarygodność wszelkich opinii o żydach, nawet tych dobrze umotywowanych.
7. Udawanie Polaków służy żydom do jeszcze innego celu: jako "Polacy" przepraszają oni innych żydów za rzekome zbrodnie narodu polskiego, co ułatwia "przedsiebiorstwu holocaust" wyciągać pieniądze od Polski, "odzyskiwać utracone mienie" oraz szkalować Polskę. Przykładem może tu służyć Izaak Stolzman = Aleksander Kwaśniewski byly prezydent Polski.
8. Żydzi praktykują "ekumenizm" w stosunku do żydów i bratanie się z judaizmem (który nie ma nic wspólnego z pierwotną, natchnioną religią żydowską, lecz jest tworem "uczonych" talmudystów - nierobów mitomanów i pasożytów). W tym celu również udają Polaków - Polaków "otwartych" na judaizm (np."Tygodnik Powszechny", Pieronek, Życiński, Nycz, Dziwisz, Głódź, Wesoły, Wojtyła, Dziwisz, itd.)
Posuwają się oni nawet do perfidnych twierdzeń, jakoby chrześcijaństwo wywodziło się z judaizmu.
9. No i oczywiście nie zapominajmy, że gdy inne środki zawiodą, żydzi nie cofają się przed najgorszymi obelgami i wyzwiskami (mówiacymi zresztą więcej o osobie, która je wypowiada, niż o osobie obrzucanej obelgami) - a nawet jawnymi pogróżkami. Rzadko zresztą za pogrożkami kryje się realna możliwość ich spełnienia; na ogół są to puste słowa (vide rozliczne pogróżki Macieja Kloakowskiego i toczone przez niego rzekomo "rozprawy sądowe", których liczba idzie już chyba w dziesiątki). Tym niemniej gwałtowność i wściekłość żydów może zaszokować normalnego Polaka, niezdolnego do tak ogromnej, zajadłej nienawiści i skłonnego do wybaczania swym wrogom.
10. Warto też wymienić lansowaną przez krypto-żydow teorie o rzekomo ogromnym wpływie żydostwa na polską kulturę. Wyrażają się oni pogardliwie o największych polskich pisarzach (Sienkiewicz, Prus, Konopnicka itp.) i zamiast nich usiłują wywyższyć żydowskich: Szymborską, Milosza, Schultza, miernoty dobre na lokalną skalę społeczności żydowskiej w Pikutkowie.
11. Żydzi nachalnie wciskają się do wszystkich polskich organizacji, a także sami zakładają różne organizacje, jako niby "Polacy zatroskani o społeczeństwo". To stąd biorą się różne "Otwarte Rzeczypospolite", "Nigdy Więcej" albo "Związki Walki z Polskim Faszyzmem". Tymi organizacjami kierują żydzi albo ich wierni szabesgoje. Zadaniem takich organizacji jest po prostu szkalowanie Polski i Polaków.

 

VIII. Czułe punkty żydostwa:

1. Boją się ujawnienia prawdy o sobie samych: ich skrajnego szowinizmu, rasizmu, pogardy dla innych narodów, ich antyludzkich celów i łajdackich metod działania.
2. Zieją nienawiścią do innych ludzi (goje to tylko zwierzęta z ludzką twarzą). Judaizm i wywodzący się z niego syjonizm są najskrajniejszymi formami rasizmu, jakie zna historia czlowieka.
3. Niemal nigdy (wyjątki są jednostkowe) nie działają dla dobra ludzkości i nie przyczyniają się do rozwoju świata, a jedynie żeruja na innych. Nie produkują - wolą pośredniczyć w sprzedaży i kupnie.
4. Znaczna część żydów to ateisci, zachłanni jedynie na dobra materialne, zdolni dla nich nawet do zdradzenia swoich.
5. Są tchórzliwi i przekupni - ale w razie przewagi stają się od razu aroganccy, bezczelni i mściwi. Nie znają słowa lojalność, wdziecznosc i przepraszam!
6. Zawsze trzymają z silniejszym, a gardzą słabym. Widać to było wyraźnie, gdy zarówno wojska Hitlera, jak i Stalina, były owacyjnie witane przez polskich żydow, którzy natychmiast i niemal bez wyjatków przechodzili na stronę okupanta!!!

 

Podsumowanie

W poprzednich częściach naszego cyklu zajmowaliśmy się cechami fizycznymi i charakterologicznymi, które są typowe dla Żydów - wiecznych tułaczy ze średniowiecznego folkloru.
Jak obrazuje to film p.t. "Wieczny Żyd", żydzi są jak szczury w królestwie zwierząt, czyli są szkodnikami rodzaju ludzkiego roznoszącymi chorobę i korupcję. Jednakże, w przeciwieństwie do szczurów Żydzi mają niesamowitą zdolność zmieniania swojego wyglądu i mieszania się ze swoimi „ludzkimi gospodarzami”.

Żydzi również byli i są odpowiedzialni za upadek zachodniej muzyki, nauki, sztuki oraz handlu.

Zebrana wiedza to fakty historyczne oraz rozgrywające się na naszych oczach wydarzenia.

Normalny czlowiek, po bodaj powierzchownym zapoznaniu się z kwestią żydowską, jest zbulwersowany i głęboko zaszokowany perfidią tej nacji, nie majacą sobie równych w świecie.
Skąd u żydów tyle nienawiści do obcych i takie bezgraniczne oddanie sie złu? Rozum ludzki, aby znaleźć wyjaśnienie, musi uciec się do zapisów Ewangelii.
Jak podaje św. Jan, Pan Jezus rzekl żydom: "Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego czyli szatana". (J 8, 44)
U św. Mateusza czytamy zaś: "Piłat ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekl: "nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A cały lud, odpowiadając: Krew jego na nas i na dzieci nasze." (Mt 27, 24-25)
 
Tak więc naród żydowski dobrowolnie przyjął na siebie najcięższą klątwę, która na nim ciąży do dziś - a to oznacza, iż jest zaprzedany diabłu. Ze źródeł judaistycznych wiemy, iż Sanhderyn świadomie zawarł pakt z diabłem w zamian za obiecaną mu wladzę nad światem i bogactwo. Dopiero w świetle wiary możemy zrozumieć tę szatańską złość, przewrotność, niegodziwość i perfidie, jakie cechują żydów.
Dopiero wówczas można zrozumieć, dlaczego żydzi wszędzie propagują pornografię, rozwiązłość obyczajów, alkohol, narkotyki. Dopiero wówczas można pojąc dlaczego to żydzi stworzyli "partie polityczne" oraz dlaczego spowodowali wszystkie rewolucje i wybuch dwu wojen światowych.

 

Jak ich zwyciężyć?

Punkt ciężkości walki z żydostwem leży w sferze duchowej: religia, kultura, nauka i sztuka. Ale ograniczenie się do tej sfery nie starczy. Walka z żydami musi być totalna: fizyczna i duchowa. Nie chodzi tu oczywiście o totalne wyniszczenie rasy żydowskiej, gdyż to nie byłoby chrzescijańskie, lecz o jak najszybsze odsunięcie ich od wpływu na funkcjonowanie państwa i znieprawianie polskiego ducha.
1. Kluczem do zwycięstwa jest posiadanie mediow. Żydom należy odebrać media, zwłaszcza zaś telewizję, bo jest najpotężniejszym instrumentem oddziaływania na ludzi. Kto ma media, ten sprawuje rządy dusz i wygra każde wybory. Na marginesie: furiackie (i jakże prymitywne) ataki żydowskich mediów na niezależne, polskie media (Radio Maryja, Nasz Dziennik, Ks.dr hab.Piotr Natanek = http://www.christusvincit-tv.pl/viewpage.php?page_id=1 ) dowodzą, jak groźna dla żydostwa jest wolność słowa.
2. Należy przepędzić syjonistów z Kościoła Katolickiego i pogłębiać originalny katolicyzm sprzed II Soboru Watykańskiego. Naród polski musi być zjednoczony w działaniu, aby skutecznie przeciwstawić się naszym śmiertelnym wrogom, którzy są agresywni i zepchnęli nas do obrony. Dziś wojna toczy się na płaszczyznie duchowej o naczelne zasady w moralności, polityce i ekonomii.
3. Należy przywrócić 38 dekret Prezydenta Mościckiego, który zakazuje wszelką działalność organizacji i stowarzyszeń o niejawnej strukturze, czyli masonerii.
4. Polskie idee narodowe i świadomość narodowa powinne stać się misją Polaków (jeśli chcą mieć swój własny kraj).
6. Należy upowszechniać znajomość zasad cywilizacji łacińskiej, także na tle porównawczym z żydowską cywilizacją środkowego wschodu
7. Należy uświadamiać Narodowi Polskiemu cele żydostwa, cechy żydowskiego charakteru oraz ich metody działania.
8. Należy jak najszybciej wyeliminować żydow i syjonistów z życia publicznego, wszędzie tam, gdzie mogą mieć wpływ na naród: polityka, kultura, sztuka, nauka, media.
9. Z żydami nie wchodzi się w układy.
10. Polska jest jedynym krajem w Europie, który nigdy nie wypędził żydów. Pisał już o tym Bolesław Prus: “Odżydzić polski postęp, polski socjalizm, polską myśl narodową! Jest nam coraz ciaśniej; dotychczas my ustępowaliśmy miejsca Żydom, musi więc nadejść czas, że Żydzi nam miejsca ustąpią”.
 
Żydzi do Izraela!
 

Wybrane z cyklu artykułów opublikowanych na soc.culture.polish.

http://gloria.tv/media/1TCWjt65mNB + http://gloria.tv/media/4Apz5s9rr7c + http://gloria.tv/media/cPcDFZ3BoTH 

https://www.youtube.com/watch?v=GnVWpqMOBdI

 

http://gloria.tv/media/1TCWjt65mNB + http://gloria.tv/media/4Apz5s9rr7c + http://gloria.tv/media/cPcDFZ3BoTH;  https://www.youtube.com/watch?v=GnVWpqMOBdI
licznik: 10211 + 0 / 0 - promuj
captcha
x

Zgłoszenie komentarza

dodaj komentarz

x
komentarzy: 0 kolejność: wg punktacji najstarsze najnowsze